Monday, April 27, 2015

talk

-don't worry. I am sleepwalking 
-then I will be a plant, so I don't wake you up


Tuesday, April 21, 2015

some of these days...

you're gonna miss me honey
the best concert I danced to since I returned, ages ago...THE EUFORIA IS BACK
Meschiya Lake , Russel Welch &
Dizzy Birds at Bassy

Friday, April 17, 2015

Ring


camina en cercles comptant els que falten
oblida els que ha completat
ignorant d'on bufa el vent

ja no hi ha terminis i tot és sempre al mateix lloc
però a cada volta 
s'enamora de nou
Thursday, April 9, 2015

april 9

this thing, again
it's been a long time

the small pain,
the beauty out there


Monday, April 6, 2015

julia i miniman

barcelona tiene poder 
tiene bars de pirates
plens de mafiosos i de pols,
sense tresor

una lluna de sang,
una nit de primavera ,
una matinada al cangrejo,
paguen sis mesos d'aridesa
i llegeixen el  futur