Monday, November 3, 2014

erster monat

Mapa mental del primer mes a berlín:

em perdo per la ciutat almenys un cop al dia
i m'invento respostes en alemany a preguntes que no he entès

La reina de la carretera ha tornat
i fa veure que ho comprèn
el què?
      tot, en general, tot el que hagi de ser comprès
i forneja moniatos perquè no sembli que està esperant